Kurullar

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Ahmet ÖZAK

Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Cenk YARDIMCI
Doç. Dr. H. Özlem NİSBET
Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM
Dr. Öğr. Gör. Taylan ÖNYAY
Arş. Gör. S. Kamil İNAL
Arş. Gör. Deniz ÖZBAKIR
Arş. Gör. Melis GÖL
Arş. Gör. Elif BAĞATIR