Bilim Ödülleri

VETERİNER CERRAHİ DERNEĞİ
BİLİM ÖDÜLLERİ ESASLARI (SPONSORLU)
 
 
Madde. 1. 
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Veteriner Cerrahi alanında seçkin, özgün araştırma yapan, bilimsel toplantılarda başarılı sunumları olan akademisyen ve veteriner hekimler için bu araştırma, katılım, sunum gibi akademik ve bilimsel çalışmalarını değerlendirmek, ödüllendirmek ve teşvik etmek amaçlarıyla; 

  1. En özgün araştırma,  
  2. En başarılı genç araştırıcı,  
  3. En başarılı sözlü sunum,  
  4. En başarılı poster sunum ödülleri  olmak üzere, VETERİNER CERRAHİ DERNEĞİ tarafından dört tür ödül oluşturulmuştur.

Madde. 2.
Ödüller iki senede bir yapılan Ulusal Veteriner Cerrahi Kongreleri sırasında kazanan bilim insanlarına verilmek üzere, Veteriner Cerrahi Derneği Yönetim Kurulunca belirlenecek plaket ya da şilt ve bir belgeden, imkanlar ölçüsünde Veteriner Cerrahi Derneğinin veya, bu olanak yoksa, kongre bütçesinden karşılanmak üzere nakit para ödülünden oluşur.
Madde. 3

  1. En Özgün Araştırma Ödülü: Yapılacak Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresinden önce, en çok beş yıl içinde yapılmış ve hakemli bir yerli ya da yabancı dergide yayınlanmış araştırmaları olan bilim insanları (yaş faktörü söz konusu değildir), bu yayınları ile kendileri ya da diğer kişi ve kurumlarca araştırmanın ismiyle aday gösterilebilirler.
  2. En Başarılı Genç Araştırıcı Ödülü: Yapılacak Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresinden önce tamamlanmış bilimsel araştırma, proje ve doktora tezi (yayınlanmış ya da yazılmış, yayınlanmamış) çalışmalarına sahip (ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş), kendisi, diğer kişiler ya da kurumlarca aday gösterilen genç araştırıcılara verilir.
  3. En Başarılı Tebliğ Sunma Ödülü: Ulusal Veteriner Cerrahi Kongreleri sırasında sözlü tebliğ sunumları nedeniyle başarılı olarak değerlendirilen bilim insanlarına verilir.
  4. En Başarılı Poster Tebliğ Ödülü: Ulusal Veteriner Cerrahi Kongreleri sırasında hazırladıkları poster tebliğleri başarılı olarak değerlendirilen bilim insanlarına verilir.

Madde. 4.
‘En Özgün Araştırma’ ve ‘En Başarılı Genç Araştırıcı’ Ödülleri için başvurular, anılan çalışmaların (ayrı basım ya da fotokopi) 3 nüsha halinde ve başvurulan ödülü belirten, adayın kısa özgeçmişini içeren bir dilekçe ile en geç o yıl yapılacak olan Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresinden 6 ay önce Veteriner Cerrahi Derneği Başkanlığına yapılmalıdır.
 
Madde. 5
‘En Özgün Araştırma’ ve ‘En Başarılı Genç Araştırıcı’ Ödülleri için değerlendirmeyi yapmak üzere, Veteriner Cerrahi Derneği Yönetim Kurulunca 3 kişilik bir “Bilimsel Değerlendirme Kurulu” oluşturulur (iki üye ve dernek başkan yardımcısı). Komite üyeleri tüm sözlü ve poster tebliğlerin sunulduğu oturumlara katılmak zorundadır ve kalifiye olacak özetlere kongre öncesinden erişebilme imkânına sahip olmalıdır. Bu kurulca değerlendirilen çalışmalar ve adaylardan, aldıkları puanlara göre yapılacak sıralama ile ödüle layık bulunanlar saptanır.
Madde. 6.
‘En Başarılı Tebliğ Sunma’ ve ‘En Başarılı Poster Tebliğ’ Ödülleri ise, Kongreler sırasında yukarıda bahsedilen jüri üyelerince başarılı bulunan adayların saptanması ile sahiplerini bulacaktır.
Madde. 7
.
Bu esaslar 01.Ocak.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, en son Mart 2017’de revize edilmiştir.
** Bilim Ödüllerine başvurunuzu Prof. Dr. Deniz Seyrek İNTAŞ adına deniz.seyrek.intas@gmail.com adresinize yapmanızı önemle rica ederiz.