Committees

Congress Orginizing Committee

Congress President
Prof. Dr. Ahmet ÖZAK

Orginizing Committee
Prof. Dr. Cenk YARDIMCI
Doç. Dr. H. Özlem NİSBET
Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM
Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY
Arş. Gör. S. Kamil İNAL
Arş. Gör. Deniz ÖZBAKIR
Arş. Gör. Melis GÖL
Arş. Gör. Elif BAĞATIR