Committees

Congress Orginising Committee

Congress President
Prof. Dr. Ahmet ÖZAK

Organising Committee
Doç. Dr. Cenk YARDIMCI
Doç. Dr. H. Özlem NİSBET
Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM
Dr. Öğr. Gör. Taylan ÖNYAY
Arş. Gör. S. Kamil İNAL
Arş. Gör. Deniz ÖZBAKIR
Arş. Gör. Melis GÖL
Arş. Gör. Elif BAĞATIR